Tallene for tilfredshed er fra en undersøgelse fra 2009 foretaget af Arbejdsdirektoratet. Du kan se mere om undersøgelsen her.

Billig a-kasse eller en dyr a-kasse – hvad er forskellen?

A-kasse er en forkortelse for arbejdsløshedskasse, og før du beslutter dig for, om en billig a-kasse er noget for dig, bør du vide noget om, hvad en dyr eller billig a-kasse egentlig er. En dyr eller billig a-kasse er grundlæggende et forsikringsselskab, som forsikrer dig mod arbejdsløshed.

Det er baseret på en forening af lønmodtagere og/eller selvstændige, og selskabets formål er at yde dig en økonomisk støtte, hvis du bliver arbejdsløs. Der er således tale om en privat tegnet forsikring, hvor det er dig, der har taget initiativ til at få tegnet forsikring for at undgå, at du kommer til at stå uden indkomst, såfremt at du mister dit arbejde og bliver arbejdsløs.

Du betaler hver måned et fastlagt beløb, som sikrer dig retten til at kunne modtage dagpenge i et vist tidsrum. Som ved andre forsikringer er der forpligtelser og rettigheder samt regler for, hvornår og i hvilke situationer forsikringen dækker.

A-kasse – i et historisk perspektiv

Der er ved de danske a-kasser nogle særlige historiske forhold. En a-kasse er ikke udelukkende et privat initiativ men fungerer i praksis på offentligretlige vilkår, da udgifterne primært finansieres af det offentlige over skatterne. Desuden er kontingentet fradragsberettiget og dermed også til dels finansieret over skatten.

Billig a-kasse eller dyr – alle mere end 100 år gammel

A-kasserne havde i 2007 officielt 100 års jubilæum, selvom det kun er delvis korrekt, da dette jubilæum er baseret på 1907, som alene er året for statsunderstøttede a-kasser. De rene medlemsdrevne foreninger, hvis finansiering udelukkende var baseret på medlemmernes bidrag var noget ældre – idet der findes et referat fra et fagforeningsmøde i 1886, hvor formålet er at støtte hinanden, hvis en i gruppen mister sit arbejde. Der er derfor både dyre og billigste a-kasse. Men både de billigste a-kasse og de lidt dyrere skal udbetale samme beløb i understøttelse. Forskellen mellem en billig a-kasse og en dyr a-kasse er mere et spørgsmål om administrationsomkostninger og filialer mm.

Billig a-kasse eller dyr – altid stramme regler for udbetaling

Der har altid været klare regler for, hvornår og under hvilke omstændigheder der kunne ske udbetalinger – alle medlemmer af både en dyr og en billig a-kasse har en naturlig interesse i, at deres medlemsbidrag blev brugt på den mest fornuftige måde, så medlemmer der ikke var i tilstrækkelig stor nød fik penge. Desuden var det hensigtsmæssigt, at flest muligt var i arbejde, da a-kassen ellers ville mangle penge. Endvidere dækkede en dyr eller billig a-kasse ikke, når der var tale om selforskyldt ledighed – altså, at du selv har sagt op eller selv er skyld i en opsigelse.

A-kasse og det politiske system

Det var en lang politisk kamp at opnå statsunderstøttelse af en a-kasse. Fagbevægelsen var den primære drivkraft i den kamp. Eksempelvis var der en tæt tilknytning mellem eksistensen og organiseringen af a-kasserne og den socialdemokratiske fagbevægelses start og udvikling i 1870’erne. Kampen blev brugt som løftestang til at øge rekruttering af medlemmer til fagforeningerne, som stod for en billig a-kasse og som derfor kunne se det fornuftige i at tiltrække og fastholde medlemmer i a-kassen. Denne tilknytning til en fagforening betød, at en a-kasse blev fagligt afgrænset. Dog sikrede politikerne sig, at en dyr eller billig a-kasse og en fagforenings økonomi skulle holdes skarpt adskilt og ikke medførte, om en det blev en billig a-kasse eller dyr. Derved sikrede politikerne sig, at statsstøtten ikke medvirkede til en fagforenings faglige arbejde. Denne adskillelse eksisterer stadig, men det er almindeligt, at en fagforening og en a-kasse har organisatoriske og personalemæssige sammenfald.

Billig a-kasse eller dyr – set i forhold til en fagforening

En a-kasse er en forsikringsordning, der sikrer dig mod den manglende indtægt ved arbejdsløshed, mens fagforeningen forhandler overenskomst og yder juridsk hjælp til sine medlemmer i tilfælde af f.eks. uberettiget afskedigelse og andre sager, som opstår mellem en lønmodtager og en arbejdsgiver. Du kan selv vælge, om du vil være medlem både af en a-kasse og fagforening eller udelukkende være medlem af en dyr eller billig a-kasse. Det har heller ikke betydning for om det bliver en billig a-kasse eller dyr.

Dyr eller billig a-kasse – hvorfor være medlem?

Først og fremmest handler det om økonomisk støtte i tilfælde af arbejdsløshed, da du som medlem har ret til dagpenge, hvis du har opfyldt betingelserne. Alternativet er kontanthjælp, der som regel er væsentligt lavere end dagpenge. Desuden kan det som nyuddannet være svært at få foden indenfor på arbejdsmarkedet, og du har så ret til den såkaldte dimitendsats.

Dyr eller billig A-kasse – hvad kan de tilbyde?

De fleste a-kasser udsender løbende information om dine rettigheder og pligter som dagpengemodtager, samt i nogle tilfælde også hjælp til jobsøgning, herunder jobsøgningskurser, diverse samtaler med en konsulent samt opdateret information på deres hjemmesider. Det er forskelligt, hvad de tilbyder, så du bør se nærmere på både de billigste a-kasse og de andres hjemmesider.

Dyr eller billig a-kasse – hvilken skal jeg vælge?

Set i forhold til udbetaling er det økonomisk ligegyldigt, da du er sikret de samme rettigheder og dagpenge, uanset om det er en billig a-kasse du vælger, da alle er statsanerkendte. Det betyder, at lovgivningen er ens for både de dyreste og de billigste a-kasse, og at staten er økonomisk garant for driften af både de dyreste og de billigste a-kasse. Der er dog en væsentlig forskel på, hvad det koster at være medlem af en a-kasse, da deres service og priser er forskellig. Du kan som udgangspunkt vælge frit, men en fagligt afgrænset a-kasse optager kun medlemmer, der er beskæftiget indenfor a-kassens naturlige fagområde. En række a-kasser er tværfaglige og optager alle uanset fagområde, dog skelner nogle af de tværfaglige a-kasser mellem lønmodtagere og selvstændige.

Dyr eller billig a-kasse – hvordan bliver jeg optaget?

Du bestemmer selv, om du vil være medlem af en billig a-kasse, og du skal således selv sørge for at blive optaget i en dyr eller billig a-kasse, hvis du ønsker at være forsikret mod de økonomiske virkninger af arbejdsløshed. Du skal udfylde en ansøgning og sende den til den billigste a-kasse, du vil være medlem af, og medlemskabet kan tidligst gælde fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtager din ansøgning. Næsten alle kan blive optaget i en en dyr eller billig a-kasse – du kan være lønmodtager, selvstændig, nyuddannet, værnepligtig, medlem af en kommunalbestyrelse eller medlem af Folketinget.

Du kan optages som nyuddannet, såfremt at du har gennemført en erhvervsmæssig uddannelse, der har varet mindst 18 måneder. Du skal dog huske at søge om optagelse senest 2 uger efter, at du har afsluttet uddannelsen. Du skal også have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart forud for uddannelsens påbegyndelse og senest 2 uger efter uddannelsens afslutning.

Billig a-kasse & spare penge - flytning til billigste a-kasse eller anden billigere a-kasse

Der er en masse forhold, der gør sig gældende, hvis du vil skifte fra en dyrere til en billig a-kasse, men som udgangspunkt skal du søge om overflytning i den a-kasse, du ønsker at blive overflyttet til. Du kan som oftest via den valgte a-kasses hjemmeside søge om overflytning. En flytning kan også blive aktuel, hvis du skifter fagområde eller bliver selvstændig. Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du overflyttes til en a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende. Hvis du er ledig, kan du også vælge at skifte til en billig a-kasse. Dine rettigheder vil være de samme i den nye billig a-kasse som i den gamle a-kasse.

A-kasse – opdeling i tværfaglige og fagligt afgrænsede a-kasse

A-kasserne har siden 2002 kunnet vælge, om de vil være tværfaglige eller fagligt afgrænsede.

A-kasserne kan derfor deles op i fire forskellige kategorier:

• Fagligt afgrænsede for lønmodtagere

• Blandede (fagligt afgrænsede for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende)

• Tværfaglige for lønmodtagere

• Tværfaglige for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende

Her er en oversigt over hvilken kategori de enkelte a-kasser hører til.

1. Fagligt afgrænsede a-kasser for lønmodtagere

• Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende A-kasse (BUPL-A)

• Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse (Lærernes A-kasse)

• Faglig Fælles Akasse

• Funktionærernes og Servicefagenes Arbejdsløshedskasse

• Fødevareforbundet NNF´s Arbejdsløshedskasse

• Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

2. Blandede a-kasser (fagligt afgrænsede for både lønmodtagere og selvstændige)

A-kasserne optager lønmodtagere fra specifikke faglige områder og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder eller er uddannede inden for disse faglige områder.

• Business Danmarks A-kasse

• Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

• Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

• El-Fagets Arbejdsløshedskasse

• FOA - Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

• HK/Danmarks Arbejdsløshedskasse

• Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

• Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse

• Teknikernes Arbejdsløshedskasse

• Træ-Industri-Byg's Arbejdsløshedskasse

3. Tværfaglige a-kasser for lønmodtagere

A-kasserne optager lønmodtagere fra alle fag.

• Min A-kasse

• Frie Funktionærers Arbejdsløshedskasse - Tværfaglig

4. Tværfaglige a-kasser for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende

A-kasserne optager lønmodtagere fra alle fag og selvstændige erhvervsdrivende fra alle brancher.

• A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog

• Akademikernes Arbejdsløshedskasse

• ASE

• CA a-kasse

• DANA A-kasse

• Danske Lønmodtageres Arbejdsløshedskasse (DLA)

• Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse - FTF-A

• Kristelig Arbejdsløshedskasse

• Ledernes Arbejdsløshedskasse

• Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA)

  find-billig-akasse.dk et kommercielt site drevet af Arista ApS | CVR: 21128244  | hh@arista.dk